MA-N Švédska kvalita zo Slovenska. Nové technické riešenie je postavené na lambda sondou riadenej regulácii prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu do palivovej komory. Úplne nová konštrukcia neponechala z pôvodnej verzie na prvý pohľad takmer nič identické. Nerezová výstelka nakladacej komory umožňuje lepšie prúdenie primárneho vzduchu po obvode telesa, rapídne zvýšený objem keramických tvaroviek zabezpečuje vysoko-účinné spaľovanie emisií COx, NOx a tuhých častíc. Kotol MA-N je vybavený viacerými prvkami pre zvýšený komfort obsluhy. Tretie dvierka umožňujú jednoduchšie čistenie hornej komory, čistenie výmenníka je zabezpečené ručnou pákou, ktorá pohybuje brzdičmi spalín vnútri výmenníka, čím ho prečisťuje od usadeného prachu. Integrovaná komínová klapka nás odbremeňuje od nutnosti jej čistenia od usadeného dechtu. Vonkajšie krycie dvierka s magnetickým istením taktiež prispievajú k jednoduchej údržbe kotla, zároveň vďaka špeciálnej izolácii zvyšujú tepelnú účinnosť zariadenia. Drevosplyňovací kotol MA-N je certifikovaný v 5. emisnej a účinnostnej triede normy EN 303-5:2012 a v Ecodizajne. Belimo klapky BOSCH, ventilátor EBM, keramiky LAC, riadenie ERS, spolu s 6 mm kotlovovu oceľou sú zárukou najvyššej kvality použitých materiálov. Skúsený výrobný tím, najmodernejšia zváracia technológia a dvojitá tlaková skúška odolnosti zvarov sú zárukou splnení najprísnejších kvalitatívnych kritérií.