Firma MAGA úspešne certifikovala v Technickom skúšobnom ústave Piešťany š.p. drevosplyňovací kotol novej generácie pod názvom MA-N. K dispozícii je v dvoch výkonových verziách s max. výkonom 28 a 38 kW. Nové technické riešenie je postavené na lambda sondou riadenej regulácii prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu do palivovej komory. Úplne nová konštrukcia neponechala z pôvodnej verzie na prvý pohľad takmer nič identické. Nerezová výstelka nakladacej komory umožňuje lepšie prúdenie primárneho vzduchu po obvode telesa, rapídne zvýšený objem keramických tvaroviek zabezpečuje vysoko-účinné spaľovanie emisií COx, NOx a tuhých častíc. Kotol MA-N je vybavený viacerými prvkami pre zvýšený komfort obsluhy. Tretie dvierka umožňujú jednoduchšie čistenie hornej komory, čistenie výmenníka je zabezpečené ručnou pákou, ktorá pohybuje brzdičmi spalín vnútri výmenníka, čím ho prečisťuje od usadeného prachu. Integrovaná komínová klapka uľahčuje nás odbremeňuje od nutnosti jej čistenia od usadeného dechtu. Vonkajšie krycie dvierka s magnetickým istením taktiež prispievajú k jednoduchej údržbe kotla, zároveň vďaka špeciálnej izolácii zvyšujú tepelnú účinnosť zariadenia. Drevosplyňovací kotol MA-N je certifikovaný v 5. emisnej a účinnostnej triede normy EN 303-5:2012 a v Ecodizajne.