Firma MAGA, s.r.o. sa dostala do zoznamu zhotoviteľov pre dotačný program Zelená domácnostiam na základe zhotoviteľskej zmluvy s SIEA. To znamená, že zabezpečujeme dotácie:

– pre kotle na biomasu: 1500 €

– pre slnečné kolektory: 2000 €

– pre fotovoltaické panely: 3500 €

– pre tepelné čerpadlá: 3800 €