Konštrukčné riešenie automatického kotla rady P zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, životnosť a jednoduché ovládanie. Celý rad P spĺňa kritériá technickej normy EN/STN 303-5:2012 v najprísnejšej výkonnostnej a emisnej triedy 5 ako aj EÚ štandard Ecodesign. Kotol tvorí zvarenec z oceľových plechov s trubkovnicovým ležatým výmenníkom. Vnútorná stena kotla má hrúbku 5 mm. Horák s automatickým zapaľovaním je umiestnený v spodných dvierkach, čo zabezpečuje prístup pre jednoduché čistenie kotla a horáka. Horák obsahuje 2 šnekové dopravníky. Prvý zabezpečuje odber paliva zo zásobníka a druhý ho následne dávkuje do spaľovacej komory pričom zároveň premiešava palivo v spaľovacej komore, čo umožňuje spaľovať aj menej kvalitné typy peliet. Celý chod kotla ovláda elektronická riadiaca jednotka, ktorá má množstvo funkcií, napr. modulácia dávkovania paliva a otáčok ventilátora, ekvitermické riadenie, ovládanie čerpadiel, hlásenie nedostatku paliva. Riadiaca jednotka je prepojiteľná s izbovým termostatom a internetovým modulom, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie a servisné zásahy.

Kotol P20, P30, P40, P49, P75 je vybavený horákom s rotačnou komorou. Rotačný pohyb zabraňuje vzniku tzv. spekancov a upchatiu horáka. Pri správnom nastavení nie je nutné jeho manuálne čistenie.

Celý rad P je dotovaný v programe Zelená domácnostiam II sumou 1500 €. Ušetrite

Výhody

 • vysoká účinnosť
 • ekologické spaľovanie
 • palivo: pelety (núdzové náhradné palivo – drevo – nutné dokúpiť rošt)
 • automatické zapaľovanie, minimálne nároky na obsluhu a údržbu
 • možnosť pripojenia izbovej jednotky
 • možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV)
 • množstvo funkcií riadiacej jednotky – prehľadný viacjazyčný displej
 • možnosť spaľovať pelety nižšej kvality – prehrabávanie v horáku
 • jednoduché čistenie a údržba

Technické parametre

Univerzálna schéma zapojenia

Následky nesprávneho prevádzkovania kotla s horákom na pelety

Najčastejšie problémy, ktoré vznikajú v dôsledku nesprávneho uvedenia do prevádzky ako aj následky nesprávneho prevádzkovania kotlov s horákmi na pelety.

Predíďte poruchám kotla!

Prvé uvedenie do prevádzky horáka, to nie je len tzv. Plug and Play! Existuje mylná predstava o tom, že horáky typu Plug and Play sa dokážu nastaviť automaticky. Nie je to pravda.

Servisný technik firmy MAGA, s.r.o. počas uvedenia kotla do prevádzky vykonáva tieto základné činnosti:

 • kontrola správnosti inštalácie a zapojenia horáka,
 • overenie spôsobu hydraulického, ventilačného a elektrického zapojenia,
 • regulácia prevádzkových parametrov horáka: výkon, prívod paliva a vzduchu, kalibrácia podávača,
 • zaškolenie klienta v oblasti bezpečného, ​​pohodlného a správneho používania zariadenia PellasX,
 • vyplnenie záručného listu,

Prehorenie flexibilného potrubia

Flexibilné potrubie (flexi hadica) je ochranou proti spätnému prúdeniu plameňa do podávača. V prípade spätného chodu plameňa do flexi hadice sa hadica v dôsledku pôsobenia tepla zdeformujte a prakticky uzavrie, čím zabráni prechodu tepla to zásobníka s palivom. Preto nikdy nenahradzujte flexibilné potrubie pevným kovovým potrubím.

Plameň sa môže vrátiť späť do flexibilného potrubia v niekoľkých prípadoch:

 • nesprávne kalibrovaný podávač. Nadmerné množstvo podávaných peliet môže zapríčiniť spálenie flexibilného potrubia a horáka.
 • nesprávny ťah komína (zanesený alebo nesprávne navrhnutý komín). Kotly 5 emisnej triedy by mali byť napojené na komíny prispôsobené nízkym teplotám (100-130°C). Odporúčajú sa oceľové vložky. Spolupráca so štandardným murovaným alebo keramickým komínom môže byť náročná. Veľká tepelná kapacita takýchto komínov bráni ohrevu komína na prevádzkovú teplotu. Komín je neustále studený, takže ťah komína je príliš nízky.
 • zanesený (znečistený) tepelný výmenník kotla, prúdenie spalín je obmedzené;
 • prívod vzduchu do kotolne je nedostatočný alebo žiadny,
 • nadmerné spekance na rošte horáka, upchaté vzduchové kanály,
 • Výpadok prúdu. Strata napätia spôsobí vypnutie podávača paliva a ventilátora. Pelety naďalej horia v horáku, keď komín nasáva vzduch cez ventilátor. Ak je ťah komína správny, plameň ide smerom do výstupu. Ale, ak máme nesprávny ťah komína, napríklad pri nárazoch vetra a nepriaznivej polohe komína voči hrebeňu strechy, môže dôjsť k spätnému ťahu a prehoreniu potrubia. Odporúčame použiť záložný zdroj.
 • nesprávny spôsob vypínania horáka. Vypnutie vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky je neprípustné.

Čo v prípade, ak váš kotol prestal fungovať?

Skôr ako začnete hľadať riešenie svojho problému, začnite čistením kotla:

 • vyčistite výmenník, teleso kotla,
 • vyčistiť horák,
 • vyčistiť dymovod – aj kolená, tam sa najviac usadzuje prach z horenia peliet,
 • odstrániť popol z čistenia komína,
 • minimálne raz do roka vyčistite aj samotný komín,
 • vymeňte poškodené časti – zapaľovač, snímač teploty horáka, flexibilne potrubie atď.

Väčšina porúch je spôsobených nedostatočnou starostlivosťou o čistotu kotla a horáka!

Zelená domácnostiam
ECO Design

Zaujal vás tento produkt? Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

  Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.

  Rotačný horák Revo