Kombinované kotly značky MAGA umožňujú voľbu viacerých typov paliva. Najžiadanejšou kombináciou je možnosť spaľovania dreva a peliet v kotloch radu DP, tradičnou kombináciou sú pelety, uhlie a obilné odpady v kotloch PU. Nový rad PU umožňuje kombinovať spaľovanie peliet, uhlia a dreva.

Kedy sa oplatia kombinované kotle DP?

Najčastejším motívom voľby kombinovaného kotla je dostupnosť paliva a zároveň komfort obsluhy.

V oblastiach s dostatkom dreva alebo s nárazovou možnosťou nákupu lacného dreva sa najviac uplatňuje kombinácia drevo-pelety. Kotol radu DP umožňuje:

  • Spaľovať drevo a drevné pelety
  • Dĺžka polena do 55 cm
  • Automatický prechod z horenia dreva na horenie peletami

Peletový horák sa nespustí skôr ako nevyhorí drevo v hornej komore a nepoklesne teplota vody v systéme. Obidve spaľovacie komory sú úplne oddelené, popol z dreva nepadá na peletový horák.

Kedy je výhodnejší kotol PU?

Opäť platí, že keď mám lacné palivo.

Pri dostupnosti kvalitného uhlia vo forme ekohrášku (frakcia do 25 mm) predstavuje ekonomicky veľmi efektívne kúrenie. Čierne uhlie s výhrevnosťou 28 MJ má takmer dvojnásobnú výhrevnosť ako drevné pelety, pritom cenová úroveň vrecovaného ekohrášku sa pohybuje na úrovni drevných peliet. Veľmi dôležitá je kvalita paliva. Uhlie s obsahom hlušiny a kameňa nielenže dobre nehorí, ale môže poškodiť podávač paliva.

Systém PU pracuje retortovým podávačom s pevne uchyteným zásobníkom s kapacitou 200 resp. 300l.

Poľnohospodári používajú kotle radu PU na spaľovanie obilných šúp z čističky a odpadového obilia (ovos, pšenica, slnečnica atď.) a ich zmesí. Výhrevnosť obilnín je nižšia ako v prípade drevných peliet alebo uhlia.

Odporúčané schémy zapojenia

Funkčné zapojenie kotla závisí od kvality návrhu a realizácie inštalácie vykurovacieho systému. Ani ten najefektívnejší moderný kotol nebude fungovať správne, pokiaľ mu v správnej funkcii budú brániť chyby v inštalácii zmiešavacích prvkov, akumulačných nádrží alebo čerpadiel.

Prejavy nedostatkov v inštalácii s akumulačnou nádržou spôsobujú:

  1. Bojlerový efekt – teplo nejde priamo do systému ale čaká sa na vyhriatie celého objemu akumulačnej nádrže
  2. Vírenie vody v akumulačnej nádrži
  3. Nedostatočné vykurovanie objektu v dôsledku uvedených prejavov chybného zapojenia

Prejavy nedostatkov následkom chybnej inštalácie termoventilov na ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (na zabezpečenie spiatočky):

  1. Dochádza k nízkoteplotnej korózii – termoventil neplní svoju funkciu
  2. Radiátorový efekt – kotol neodovzdáva tepelný výkon do systému, ale nahrieva iba sám seba. Funguje ako samostatný radiátor.

Zaujal vás tento produkt? Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.