Od najbližšieho kola podpory kotlov na biomasu v rámci programu Zelená domácnostiam II bude možné uchádzať sa o dotáciu 1200 – 1500 € na automatické peletové kotle P20, P30, P40, P49 a P75. Najbližšie kolo pre kotle na biomasu prebehne 23. 7. 2019.